Geschichte

1912Praxisgründung durch Dr. med. Heinrich Kirchberg
1947-1983Dr. med. Alfred Kirchberg und Dr. med. Margret Kirchberg
seit 1981Dr. med. Werner Kirchberg
seit 2009Dr. med. Simon Kirchberg
seit 2011Fatma Kirchberg
seit 1.1.2019Gemeinschaftspraxis Dr. med. Simon Kirchberg und Fatma Kirchberg